Galaten 5:16-17

[5:16] En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. [5:17] Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.

Welkom

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis-Sommelsdijk.

U treft informatie aan over onze gemeente, over de kerkdiensten en over andere activiteiten.
Uiteraard bent u van harte welkom tijdens onze kerkdiensten. Onze diensten beginnen normaal om 09:30 en 17:00. Daarnaast kunt u de diensten zowel live volgen via Internet, (Kerkdienst gemist) scanner of kerktelefoon als achteraf beluisteren via deze website. 

Mocht u informatie zoeken die niet op de website te vinden is, neem dan gerust contact op middels het contactformulier.

Nieuwe uitgave van Gemeentegids

Binnen onze gemeente zijn afgelopen periode weer diverse veranderingen geweest voor wat betreft o.a. ambtsdragers, ondersteuners en vrijwilligers. Hierdoor hebben wij de digitale versie van de Gemeentegids op onze website geactualiseerd. U kunt de nieuwe gemeentegids hier bekijken.

Inhoud syndiceren