Titus 3:4-7

[3:4] Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, [3:5] Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; [3:6] Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker; [3:7] Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens.

Bijbellezing

D.V. 6 oktober Bijbellezing Ds. K.J. Kaptein

Aanvang: 20.00 uur

Welkom

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis-Sommelsdijk.

U treft informatie aan over onze gemeente, over de kerkdiensten en over andere activiteiten.
Uiteraard bent u van harte welkom tijdens onze kerkdiensten. Onze diensten beginnen normaal om 09:30 en 17:00. Daarnaast kunt u de diensten zowel live volgen via Internet, (Kerkdienst gemist) scanner of kerktelefoon als achteraf beluisteren via deze website. 

Mocht u informatie zoeken die niet op de website te vinden is, neem dan gerust contact op middels het contactformulier.

Nieuwe uitgave van Gemeentegids

Binnen onze gemeente zijn afgelopen periode weer diverse veranderingen geweest voor wat betreft o.a. ambtsdragers, ondersteuners en vrijwilligers. Hierdoor hebben wij de digitale versie van de Gemeentegids op onze website geactualiseerd. U kunt de nieuwe gemeentegids hier bekijken.

Inhoud syndiceren