Romeinen 3:21-24

[3:21] Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: [3:22] Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. [3:23] Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; [3:24] En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

Welkom

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis-Sommelsdijk.

U treft informatie aan over onze gemeente, over de kerkdiensten en over andere activiteiten.
Uiteraard bent u van harte welkom tijdens onze kerkdiensten. Daarnaast kunt u de diensten zowel live volgen via Internet, scanner of kerktelefoon als achteraf beluisteren via deze website. 

Mocht u informatie zoeken die niet op de website te vinden is, neem dan gerust contact op middels het contactformulier.

Inhoud syndiceren